سلب مسئولیت

ما هیچ مسئولیتی نداریم!

ما اکیدا توصیه میکنیم هیچ سرمایه گذاری در سایتهای کسب درامد انجام ندهید

مطالب و نکاتی که در زیر آورده شده را حتما مطالعه کنید تا درآینده دچار مشکل نشوید.
توجه: بدون شک و تردید حتماً هر روز موجودی بالانس اکانت خود را از سایت های اینترنتی برداشت کنید چون هر لحظه احتمال اسکم شده وجود دارد.

« بر کسی پوشیده نیست که هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت کاری اعم از اینترنتی و غیراینترنتی همواره با ریسک همراه بوده، بنابراین با دقت کامل و در کمال صحت عقل، بررسی و انتخاب کنید و تصمیم نهایی خود را برای شروع کار بگیرید. »

عدم اجبار به سرمایه گذاری

ما برای کسب سود از زیرمجموعه‌ها کسی را اجبار به سرمایه‌گذاری نخواهیم کرد. لذا تصمیم فعالیت در سایت های معرفی شده و سود و ضرر شما در این گونه سایت ها برعهده خود شما کاربران خواهد بود و تیم btcworker هیچ مسئولیتی در این مورد قبول نخواهد کرد.

حتماً به نکات نیز توجه کنید!!

  • به هیچ وجه سرمایه گذاری رو سایتهای کسب بیتکوین نکنید